Քաղկեդոնի ժողով

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
8 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Քաղկեդոնի ժողով

MariamK
Բարև Ձեզ: Ինձ խիստ անհրաժեշտ է գրականություն Քաղկեդոնի ժողովի մասին: Հատկապես հարկավոր են հին աղբյուրներ, ինչպես օրինակ «Գիրք թղթոց»-ը: Կանխավ շնորհակալություն: :)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Քաղկեդոնի ժողով

MariamK
Այ օրինակ սա չեմ կարողանում գտնել. Յովհաննէս Օձնեցի, Սակս ժողովոցն, որ եղեն ի Հայս (գիտաքննական բնագիրը Ալեքսան Յակոբեանի),- «Հանդէս ամսօրեայ», 2009, էջ 85-136. Կուզենայի նաև Օձնեցու գիրքն ունենալ...
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Քաղկեդոնի ժողով

MariamK
In reply to this post by MariamK
Այս թեմայի հետ կապված սրանք նույնպես պետք են, բայց չեմ գտնում...
Գիրք Թղթոց, Երուսաղեմ 1994
Կնիք հաւատոյ, Էջմիածին, 1914
Երվանդ Տեր -Միասյան, Պատմաբանասիրական հետաըոտություններ, Երևան, 1971
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Քաղկեդոնի ժողով

Հրաչ Մարտիրոսյան
In reply to this post by MariamK
Բարև Ձեզ։
«Գրահավաք»-ում կա «Գիրք թղթոց»-ը։ Ահա.
https://archive.org/stream/GirkTghtotstheBookOfLettersClassicalArmenianText/Girktghtots#page/n9/mode/2up 

Էս էլ Օձնեցու աշխատանքները.
http://grahavak3.blogspot.nl/2014/03/blog-post_34.html#%D5%85%D5%B8%D5%BE%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A7%D5%BD %D5%95%D5%B1%D5%B6%D5%A5%D6%81%D5%AB

Էս էլ «Կնիք հաւատոյ». նայեք Կոմիտաս Աղցեցի.
http://grahavak3.blogspot.nl/2014/03/blog-post_8.html#%D4%BF%D5%B8%D5%B4%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%BD %D4%B1%D5%B2%D6%81%D5%A5%D6%81%D5%AB

Քաղկեդոնի ժողովի մասին գրականություն կարող եք գտնել «Քրիստոնյա Հայաստան» 2002 հանրագիտարանի էջ 1052-ում։ Ահա.
http://ter-hambardzum.net/wp-content/uploads/2013/04/QristonyaHayastan.pdf

ՀՄ

2018-01-20 7:36 GMT+01:00 MariamK [via ԳՐԱՀԱՎԱՔԱՏԵՂԻ] <[hidden email]>:
Բարև Ձեզ: Ինձ խիստ անհրաժեշտ է գրականություն Քաղկեդոնի ժողովի մասին: Հատկապես հարկավոր են հին աղբյուրներ, ինչպես օրինակ «Գիրք թղթոց»-ը: Կանխավ շնորհակալություն: :)


If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://x.1128831.n5.nabble.com/-tp394.html
To start a new topic under Զանազան թեմաներով գրականության ցանկեր, email [hidden email]
To unsubscribe from ԳՐԱՀԱՎԱՔԱՏԵՂԻ, click here.
NAML

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Քաղկեդոնի ժողով

MariamK
Հրաչ Մարտիրոսյան, շատ շնորհակալ եմ :-)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Քաղկեդոնի ժողով

Հրաչ Մարտիրոսյան
Խնդրեմ, հարգելի Մարիամ։ :)
ՀՄ

On Sat, Jan 20, 2018 at 7:04 PM, MariamK [via ԳՐԱՀԱՎԱՔԱՏԵՂԻ] <[hidden email]> wrote:
Շատ շնորհակալ եմ :-)


If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://x.1128831.n5.nabble.com/-tp394p398.html
To start a new topic under Զանազան թեմաներով գրականության ցանկեր, email [hidden email]
To unsubscribe from ԳՐԱՀԱՎԱՔԱՏԵՂԻ, click here.
NAML

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Քաղկեդոնի ժողով

Գրահավաք
Administrator
In reply to this post by MariamK
Սա էլ նայեք, Մարիամ ջան. նախորդ կաթողիկոսի գործն է անգլերենով. էլի աղբյուրներ նշված կլինեն գրքում։

Sarkissian, Karekin

The Council of Chalcedon and the Armenian Church. New York, 1965.


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Քաղկեդոնի ժողով

MariamK
Շնորհակալ եմ, Գրահավաք ջան :-)