Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
250 messages Options
1 ... 567891011 ... 13
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator

Կռունկ (Ֆիլադելֆիա) - 1928
◈ Ծիլ (Բաքու) - 1914-1, 1916-2
◈ Արշալոյս (Թիֆլիս) - 1915-Ա գիրք, 1915-Բ գիրք, 1917-Ա գիրքReply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator

Շառիվառի Արեւելեան (Կ. Պոլիս) - 1876
Եռանդ (Արդուին) - 1918
Հոգեւոր պրիսմակ (Լոս Անջելես) - 2008-2016
Ուսումնարան (Կ. Պոլիս) - 1911-1915
Գիւղատնտեսական հանդէս (Երևան) - 1920


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator

Հանդէս (Ժնեւ) - 1900
Վարժարան (Թիֆլիս) - 1882-1884
Գեղարվեստի ակադեմիայի տարեգիրք (Երևան) - 2013, 2016
Նոր աշխատանք (Թիֆլիս) - 1907
Բժիշկ (Տրապիզոն) - 1911-1914
Hye Hokin (Նյու Յորք) - 1989, 2002-2006, 2009-2010
◈◇ Փիւնիկ (Կահիրէ, Ալեքսանդրիա) - ◈1899, ◇1901-1903
Մախլաս (Թիֆլիս) - 1913-1915
Լոյս (Նոր Նախիջևան) - 1910-1914Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator

Մուսայք Ս. Մեսրոպեան վարժարանին (Զմիւռնիա) - 1865-1866
Լրատու Գորիսի պետական համալսարանի (Գորիս) - 2016
Ճակատամարտ. գիւղատնտեսական յաւելուած «Ճակատամարտ»ի (Կ. Պոլիս) - 1919
Պատկեր / Badger (Կ. Պոլիս) - 1931-1932, 1944-1945Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator

Մալէշ (զաւեշտաթերթ) (Կահիրէ) - 1911-1912
Երկունք (Կ. Պոլիս) - 1914
Գիւղատնտես (Կ. Պոլիս) - 1913-1914
ԳՊՄԻ-info (Գյումրի) - 2013-2015


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator


Մտրակ (Ալեքսանդրիա) - 1908
Մարտ (Լոնդոն) - 1897-1901
Ցոլք (Կ. Պոլիս) - 1914
Փարոս (Բաքու) - 1910
Փարոս (Կ. Պոլիս) - 1950
Կիրակի (Բաքու) - 1912
Գիւղատնտես (Թիֆլիս) - 1909-1911, 1914, 1916-1917
Րահնիւմա (Կ. Պոլիս, հայատառ թուրքերէն) - 1927-1928
Օգգապազ (Կ. Պոլիս, բազմալեզու) - 1908Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator

Նոր առողջապահիկ (Թիֆլիս) - 1915
Փնջիկ (Թիֆլիս) - 1907
Փիւնիկ (Բոստոն) - 1918-1920
Ֆրու-Ֆրու (Կ. Պոլիս) - 1908-1909
Ճրագ (Սիդնեյ) - 2015-2017
Տաճար (Կ. Պոլիս) - 1909-1911, 1915
Շող (Կ. Պոլիս) - 1910-1913
Սոխակ (Կ. Պոլիս) - 1912-1913Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator

Այսօր-ապագայ (Փարիզ) - 1951
Դիլիջանի արվեստների (աստղա)դիտարան (Դիլիջան) - 2016
Օրէնք (Ալեքսանդրիա) - 1905
Փոքր Վեդի (Խոր Վիրապ) (Արտաշատ) - 2014-2017
Քաղաքացի (Ֆրեզնո) - 1902, 1904
Կեանք եւ արուեստ (Փարիզ) - 1932, 1936-1940
Քայլեր (Գանձակ) - 1917
Շիրակ (Ալեքսանդրիա, Կահիրէ, Կ. Պոլիս) - 1905-1906, 1909
Շինարար (Երևան) - 2012-2013
Եէնի էօմր (Այնթապ, հայատառ թուրքերէն) - 1913
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator

Նոր Հայաստան (Կ. Պոլիս) - 1918-1920
Դիվանագիտական բանբեր (Վիեննա) - 1993
Նոր դպրոց (Թիֆլիս) - 1908
Իգնատ աղա (Կ. Պոլիս) - 1919Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator

 

Նոր խօսք (Բաքու) - 1911-1912
Մալարիա (Երևան) - 1920
Պատգամաւոր (Երուսաղէմ) - 1933
Մեր խօսքը (Թիֆլիս) - 1914
Հօպ-հօպ. «Հայելի»-ի յաւելուած (Թիֆլիս) - 1906
Կռան (Երևան) - 1911-1913
Մօտա (Կ. Պոլիս) - 1918
Նոր ուղի (Երևան) - 1929, 1932
Կայծ (Կ. Պոլիս) - 1935

Զրուցատեղիի անխտիր բոլոր նորությունները ձեր էլ. փոստարկղում ստանալու համար այստեղ լրացրեք Ձեր էլ. հասցեն և ընտրեք All posts-ը (եթե ընտրեք New topics only-ն, միայն նոր թեմաների մասին կտեղեկանաք)։ Կստանաք նամակ, որում պետք է հաստատեք Ձեր բաժանորդագրությունը։
Միայն պարբերականների ցուցակի թարմացումների թեմային բաժանորդագրվեք այստեղ։ Միայն ձեռագրերի թեմային՝ այստեղ։ Միայն թվայնացված նոր գրքերի թեմային՝ այստեղ։ Միայն ձայնային գրքերի թեմային՝ այստեղ։


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator

Սասուն (Կ. Պոլիս) - 1909
Պայքար (Ֆիլադելֆիա) - 1914
Պօնտոս (Տրապիզոն) - 1910
Մարտիկ (Ալեքսանդրապոլ) - 1917-1918
Մշակ Հայաստանի (Երևան) - 1921
Նոր-բողբոջ (Թիֆլիս) - 1917
Նշտրակ (Կահիրէ) - 1908
Տեղեկաբեր (Երևան) - 2013Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator


Նոր կեանք (Բաքու) - 1911-1912
Նոր աշխարհ (Թիֆլիս) - 1907-1908
Նոր դար (Կ. Պոլիս) - 1919
Кукуреку (Թիֆլիս) - 1906
Վիպաթերթ (Վառնա) - 1904
Սիսուան (Ալեքսանդրիա) - 1905
Սօփա. Օռկան Սանդարամետական կուսակցութեան (Ուոթերթաուն) - 1915Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator

Ազդարար (Կ. Պոլիս) - 1927
Ապագայ. Սօցիալ-դեմոկրատական երկշաբաթաթերթ (Փարիզ) - 1904-1905
Խելօք Դաւիթ (Կ. Պոլիս) - 1918-1919
Կոմմունիստ (Մոսկվա) - 1918
Միւնատիի Էրճիյաս (Կ. Պոլիս, հայատառ թուրքերէն) - 1859-1860
Բանբեր (Լիոն, հայատառ թուրքերէն) - 1936Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator

Ազատամարտ (Թիֆլիս) - 1917
Դիրքերում (Կարս) - 1920
Սիւնիք (Գորիս) - 1920
Սպարտակ. Օրգան «Սպարտակ» միութեան (Երևան) - 1919
Նոր սերունդ (Երևան) - 1920
Շեփոր (Բուխարեստ) - 1912-1913Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator


Հայաստանի ձայն (Երևան) - 1919-1920
Կոչ (Բաքու) - 1906
Լօռվայ գիւղացիութեան ձայնը (Երևան) - 1920
Աշխատանքի դրօշակ (Ալեքսանդրապոլ) - 1920
Նոր հոսանք (Թիֆլիս) - 1913-1915
Նաւակ (Բաքու) - 1914-1915
Նոր կեանք (Կ. Պոլիս) - 1919
Մարտ (Մոսկվա) - 1911-1916
Սեւ կատու (Կ. Պոլիս) - 1912-1913
Ժողովրդական թերթ (Աշխաբադ) - 1919


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator

Սիսուան (Ֆրեզնո) - 1918-1919
Նոր արևելք (Երևան) - 1922-1923
Լոնտոն (Լոնդոն) - 1974
Կոչնակ (Պոլտարացկ) - 1920
Բանւոր (Թեհրան) - 1923-1925
Ջանասէր (Ֆրեզնո) - 1920, 1922


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator

Կարդացէ՛ք զիս (Կ. Պոլիս) - 1911-1912
Արարատեան աշխատաւոր (Էջմիածին) - 1919
Շեփոր (Բաքու) - 1908
Սափրիչ (Պետերբուրգ) - 1906-1907
Կովկասեան կօմմունա (Թիֆլիս) - 1921
Այսօր (Կ. Պոլիս) - 1947
Հայաստանեայց եկեղեցի (Նիւ Եորք) - 1940
Պարտէզ (Ալեքսանդրիա) - 1904
Զանգ (Կալկաթա) - 1933
Բանւորի ձայնը (Բաքու) - 1906
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator


Հայաստանի օգնութեան կոմիտէ (Էջմիածին) - 1921
Շաւիղ (Վառնա) - 1900-1901
Մշակոյթ (Փարիզ) - 1935-1937
Շիրակ (Կ. Պոլիս) - 1921Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator

Ռազմիկ (Սոֆիա) - 1942-1943
Կանչ (Երևան) - 1991
Պրօլետարիատ (Թիֆլիս) - 1902
Կոչնակ (Բոստոն) - 1900-1902
Ամսուան գիրքը (Կ. Պոլիս) - 1938
Անապաստան յերեխա (Երևան) - 1926
Էջմիածին (Բրուկլին) - 1930Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator


Սպիտակի կոլտնտեսական (Սպիտակ) - 1954-1956
Պատանի (Թիֆլիս) - 1910-1915
Բոլշևիկ անասնապահ (Ստեփանավան) - 1936-1939
Արարա (Ադանա) - 1920-1921
Ուսում (Հալեպ) - 1925-1926
Նոր փարոս (Բեյրութ) - 1925
Շեշտ (Երևան) - 19231 ... 567891011 ... 13