Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
250 messages Options
1234 ... 13
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator
This post was updated on .
Այստեղ ներկայացնում ենք մեր բլոգի պարբերականների ցուցակում կատարվող լրացումները (միայն նոր անունները)։

Եթե ցանկանում եք մշտապես ստանալ նորությունների մասին տեղեկություն ձեր նամակատուփում, կարող եք այս թեմային բաժանորդագրվել՝ սեղմելով այս թեմայի վերին աջ անկյունում գտնվող համապատասխան հրամանի վրա (Options -> Subscribe via email)։ Բաժանորդագրությունը չի պահանջում ֆորումում գրանցված լինել։ Եվ կայքի ադմինիստրատորը (այսինքն՝ ես) չի իմանում՝ ով բաժանորդագրվեց, ինչ հասցեով կամ թեկուզ քանի հոգի բաժանորդագրվեց։ Ո՛րևէ մարդ կարող է բաժանորդագրվել ֆորումի ո՛րևէ թեմայի և այդուհետ իր նամակատուփում ստանալ այդ թեմայում կատարվող յուրաքանչյուր գրառում։ Պարզապես չգրանցված անձինք չեն կարող գրառումներին պատասխանել կամ նոր թեմաներ բացել։

1.2.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator
Սեպտ. 26-ի լրացումները

Արածանի (Փարիզ) - 1944-1945
Կայծեր (Թիֆլիս) - 1910-1911
Նոր օրեր (Բաքու) - 1908-1909
Նոր օր (Կ.Պոլիս) - 1945
Զանգ (Մարսել) - 1933-1934
Բանգյուղթղթակից (Երևան) - 1957-1958
Բանգյուղթղթակցի թերթիկ (Երևան) - 1938, 1940-1941
Սյունյաց լրագիր (Կապան) - 2015

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator
In reply to this post by Գրահավաք
Հոկտ. 9-ի լրացումները

Նշոյլներ (գրական ժողովածոյ, Կահիրէ) - 1916
Սփիւռք (Բեյրութ) - 1961
Առաջամարտ (Կ. Պոլիս) - 1912
Ազդակ (Կ. Պոլիս) - 1912
Աւետիք (Բեյրութ) - 2006, 2008-2011
Միություն (Թբիլիսի) - 2010
Բանասէր (Փարիզ) - 1902. կամ այստեղ
Նախաշավիղ (Երևան) - 2007-2008
Ռազմիկ (Պլովդիվ) - 1906-1908
The Armenian Weekly (Բոստոն) - 2008-2013
Կոմունիստ (Երևան) - 1920-1921
Կոմունիստ (Ախալցխա) - 1936-1937
Ընտանիք և դպրոց (Երևան) - 2008
Հայագիտությունը դպրոցում (Երևան) - 2008

Նկարի նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար ընտրեք «Սփիւռքի» 1961 թ. 22 համարով ներկայացվածը։
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator
In reply to this post by Գրահավաք
Հոկտ. 15-ի լրացումները

Վերջին շաբաթվա լրացումները պարբերականների մեր ցանկում (նկարներում բերված նյութերը փարիզյան «Բիւրակնի» 1961 թ. 1 և թեհրանյան «Բոբոխի» 1924 թ. 19 համարներից են)

Բիւրակն (Փարիզ) - 1962, 1964-1965
Հայոց լեզու և գրականություն (գիտամեթոդական ամսագիր, Երևան) - 2008
Մանկավարժություն (Երևան) - 2008
Մարդ և հասարակություն (Երևան) - 2008
Օտար լեզուները Հայաստանում (Երևան) - 2008
Պիոներ (Երևան) - 1953
Նոր Ջուղա (Սպահան) - 2012-2015
Մաթեմատիկան դպրոցում (Երևան) - 2008-2014
Բոբոխ (երգիծական, Թեհրան) - 1920-1921, 1924-1926
Դալարիք (Ալեքսանդրիա) - 1939

Ամբողջական ցուցակը՝ գործող հղումներով, տեսնել այստեղ՝ http://grahavak.blogspot.am/2014/12/pdf.html

Բիւրակն (Փարիզ) - 1961(1)

Ô²Õ¸Õ¢Õ¸Õ­ 1924(19)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator
This post was updated on .
In reply to this post by Գրահավաք
Վերջին հավելումները հետևյալն են՝

Իրաւունք (Վառնա) - 1896-1897, 1899-1903, 1907
Պայքար (Թիֆլիս) - 1918
Արարատ Տեղեկատու («Ալիքի» յաւելուած, Թեհրան) - 2012-2014
Դիտակ (Բեյրութ) - 2014-2015
Լուրեր Արարատից (Թեհրան) - 2011-2012
Նոր կեանք (Ալեքսանդրիա) - 1897
Մարզիկ (Բեյրութ) - 2008
Այլ քաղաք. ֆանտասիկ գրական ամսաթերթ (Երևան) - 2015
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator
In reply to this post by Գրահավաք
Լրոյ գիր մեծի տէրութեանն Օսմանեան (Կ. Պոլիս) - 1832
Տեղեկատուութիւն (Ալեքսանդրիա) - 1946
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator
In reply to this post by Գրահավաք
Խարոյկ (Կահիրէ) - 1932
Ժողովուրդ (Երևան) - 1919-1920
Շարժում (Վառնա) - 1900, 1902
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator
This post was updated on .
In reply to this post by Գրահավաք
Քուլիս (Կ. Պոլիս) - 1950, 1954
Մեծ Մասիս. տարեգիրք Արարատեան գօլէճի (Կահիրէ) - 1939
Նոր սերունդ (մանկական, Կահիրէ) - 1932
Պարբերաթերթ Հայ Կաթողիկէ պատրիարքարանի (Կահիրէ) - 1971

Նկարները՝ «Քուլիսի» 1954 թ. երկու համարներից (կայքում՝ թ. 179 և 188)Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator
In reply to this post by Գրահավաք
Ովասիս (Կահիրէ) - 1927
Արարատ (Կահիրէ) - 1924
Փարոս Հայաստանի (Մոսկվա) - 1879-1881

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator
This post was updated on .
In reply to this post by Գրահավաք
Երևան. քաղաքի ամսագիր (Երևան) - 2013-2015
Կայծեր (Լիոն) - 1933-1935
Կայծ (Ալեքսանդրիա) - 1924Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator
In reply to this post by Գրահավաք

Գործ (օրաթերթ, Թիֆլիս) - 1908
Խորհրդային Հայաստան (Երևան) - 1923

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator
In reply to this post by Գրահավաք

Պահակ (Թիֆլիս) - 1920
Զանգ (Երևան) - 1917-1919
Լուսարձակ (Սպիտակ) - 1965

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator
In reply to this post by Գրահավաք

Շարժում (Կահիրէ) - 1960

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator
In reply to this post by Գրահավաք

Լուսաբեր (Կահիրէ) - 1907-1908
Կովկաս (Թիֆլիս) - 1846-1847
Շտեմարան (Կալկաթա) - 1821-1823

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator
This post was updated on .
In reply to this post by Գրահավաք

Ուսումնասէր (Սինգապուր) - 1851-1853
Սօցիալիստ (Բաքու-Ժնեւ) - 1905
Զանգու (Փարիզ) - 1935
Հայրենականչ (Արմավիր) - 2015
Պրօլետարիատի կռւի թերթիկը (Թիֆլիս) - 1903-1904
Սոցիալիստ յեղափոխական (Երևան) - 1919
Голос Армении (Ереван) - 2015
The Haigazian Herald (Բեյրութ) - 2006-2008, 2010, 2014

Նկարը՝ «Սօցիալիստի» 1905(8) համարից։

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator
In reply to this post by Գրահավաք

Այգ (Թաւրիզ) - 1914, 1916-1917, 1919, 1921
Ավանգարդ (Երևան) - 1952

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator
In reply to this post by Գրահավաք

Թատրոն (Կ. Պոլիս) - 1875-1877
Յոյս (Թեհրան) - 2009Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator
In reply to this post by Գրահավաք

Լուսաբեր-Արեւ (Կահիրէ) - 1909-1910

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator
In reply to this post by Գրահավաք

Մամուլ (Կ. Պոլիս) - 1880
Նոյեան աղաւնի (Կ. Պոլիս) - 1852-1853
Տիգրիս (Նիւ Եորք) - 1899
Ծիածան (Կ. Պոլիս) - 1909-1910
Փարիզ (Փարիզ) - 1863
Շաւիղ (Թեհրան) - 1895
Շաւիղ (Թիֆլիս) - 1907
Թռչնիկ (Կ. Պոլիս) - 1861-1862

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Պարբերականների ցուցակի թարմացումները

Գրահավաք
Administrator
In reply to this post by Գրահավաք


Ուսուցչական օր (Թիֆլիս) - 1918
Գարուն Հայաստանի (Զմիւռնիա) - 1862
Զարթօնք (Կահիրէ) - 1919
Միութիւն (Զմիւռնիա) - 1860

1234 ... 13